05528685053 nurdan.olguncelik@hotmail.com

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Tanımı Ve Amacı


Tarımsal yayım ve danışmanlık; sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak yürütülen hizmetlerdir. Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama süreçlerinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlar.

© 2016 . All Rights Reserved.